nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

02.11.2012 Administrator

Dnia 26.10.2012 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli. W wycieczce wzieli udział uczniowie kl. 4-TBS (specjalność: technik urządzeń sanitarnych) pod opieką p. Anny Mróz.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi  wykorzystywanymi  do oczyszczania ścieków komunalnych z miasta Stalowa Wola. Ponadto mogli poznać pracę i budowę urządzeń, które wchodzą w skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Dowiedzieli się również o możliwościach wykorzystania biogazu, powstałego z procesów fermentacji do zaspakajania zapotrzebowania cieplnego i energetycznego oczyszczalni. Poznali także sposoby zagospodarowania osadów ściekowych oraz wpływ działania  oczyszczalni na środowisko.
Taka forma połączenia teorii z praktyką  pozwoli uczniom na utrwalenie zdobytych dotychczas wiadomości  i pomoże w osiągnięciu sukcesu na czekającym ich w czerwcu egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

opr. A. Mróz


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest