nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wycieczka do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

02.06.2009 Administrator

 

Gdy zajechaliśmy do Szczucina, autokar stanął przed Muzeum Drogownictwa, okazałym, okrągłym budynkiem obok którego rozciągała się łąka z ustawionym na niej rozmaitym sprzętem drogowym.Wszystko pięknie utrzymane i stanowiące przejrzystą ekspozycję. Założycielem Muzeum jest p. Marceli Bochenek-rodem z Dąbrowy Tarnowskiej (1946 rok), absolwent Politechniki Wrocławskiej i inicjator założenia Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa(1992), kierujący Wydziałem Historii Drogownictwa( z siedzibą w Szczucinie). Jednak sama kolekcja zaczęła powstawać już od 1982 r. kiedy założono tzw. Izbę Pamięci Drogowców a następnie Muzeum. dzięki współpracy Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Fundacją O.Z.D., co doprowadziło do utworzenia Wydziału Historii Drogownictwa przy GDDKA. Obecnie p. Marceli Bochenek pracuje w Warszawie jako naczelnik Wydziału Historii Drogownictwa. Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Muzeum do swego rejestru zabytków. Cała placówka z ekspozycją zajmuje 2 hektary przy lesie i Drodze Krajowej nr 73. Bardzo interesująca ekspozycja w budynku prezentuje pracę drogowców od początku XIX- go wieku i stanowi swoisty hołd pracy naszych drogowców i inżynierów, których wielu pracowało także poza krajem i cieszyło się opinią znakomitych fachowców (zwł. w dziedzinie budowy mostów).

Muzeum gromadzi wszelkie pamiątki związane z budownictwem drogowym. Muzeum otoczone jest lasem mieszanym. Bryła głównego budynku z dwiema wieżami i łukowym przęsłem przypomina formą most.

Obok budynku, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany jest skansen maszyn drogowych, wybudowany w formie spiralnej alejki o długości ok. 1 km. Alejka wykonana jest z kostki brukowej, ma wbudowane oryginalne elementy dróg takie jak krawężniki, przepusty, kraty ściekowe itp. Budynek ze skansenem połączony jest kładką mostową o długości 51 m.Wzdłuż alejki są ekspozycje fragmentów różnych nawierzchni stosowanych w drogownictwie, w chronologicznym układzie i wykonane z autentycznych materiałów używanych do budowy dróg.

przygot. Marian Heroka

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest