nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Wycieczka na Targi Kieleckie

17.05.2009 Administrator

Głównym celem wycieczki były Targi  branżowe : XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, VII Targi Odnawialnych źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, X Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH. W Targach uczestniczyło ponad 120 wystawców z kraju i zagranicy.

 

 Zakres branżowy targów  to m.in.:

– wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii;

– skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

– technologie systemów przesyłowych, armatura sieciowa;

–  odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, wodna, energia biomasy);

–  technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (biopaliwa, kotłownie opalane słomą i drewnem, źródła geotermalne);

–  kotłownie opalane biomasą;

–  pojazdy na biopaliwo;

–  gospodarowanie odpadami;

–  rekultywacja terenów zdegradowanych;

–  urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń;

– systemy oczyszczania, dystrybucji; ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej.

 

Zmęczeni zdobywaniem wiedzy, zwiedzaniem Targów posilaliśmy się w McDonaldzie.

 

W drodze powrotnej zwiedzaliśmy ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Budowany w latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego, nigdy w pełni nie został ukończony. Jest to obszerny pałac w stylu włoskim typu palazzo in fortezza . Budowniczym, który sporządził plany i nadzorował wznoszenie zamku był Wawrzyniec Senes. Od strony północnej przylegały niegdyś piękne ogrody w stylu włoskim. Historia powstania zamku i jego świetności pozostaje wciąż nie do końca poznana. Jest to powodem do narastania wokół niego legend. Jedną z nich jest opowieść o zastosowaniu na zamku symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal wielkich tyle, ile miesięcy, a 4 narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów.

Brak zachowanych planów budowy oraz sztychów sprzed przebudowy w XVIII wieku uniemożliwia dziś faktyczne odtworzenie wizerunku zamku z połowy XVII wieku.

 przygot. Barbara Dzikowska

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest