nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Liceum Ogólnokształcące - Klasa wojskowa

Wyjątkowe spotkanie

16.10.2009 Administrator

Od początku okupacji działała w narodowej konspiracji.  Komendantka główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet w stopniu kapitana. 01.08.1945 r. aresztowana w Nisku. Na mocy amnestii  zwolniona, ale zagrożona ponownym aresztowaniem opuściła Polskę.  Po długiej tułaczce emigracyjnej w 1952 roku zamieszkała z rodziną w Chicago. Bardzo aktywnie działała w wielu organizacjach polonijnych: członek ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. redaktorka „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej z Chicago. Organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie.

Życie Pani Marii Mireckiej – Loryś to  niezwykła historia heroicznej walki przeciwko dwóm wrogom, historia wierności zasadom, przysiędze i honorze.   1 października 2009 roku ta Kobieta Niezłomna spotkała się w naszej szkole z uczniami Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej.  Inicjatorem spotkania był dyrektor szkoły Włodzimierz Smutek i nauczyciel języka angielskiego p. Jan Muniak, który wraz z delegacją uczniów naszej szkoły uczestniczył na Ukrainie w uroczystościach rocznicy bitwy pod  Polskimi Termopilami  (Zadwórze 1920), gdzie po raz pierwszy młodzież  spotkała panią  Marię Mirecką- Loryś.
Uczniowie klas wojskowych  ze szczególnym szacunkiem wysłuchali  gawędy pani Mireckiej-Loryś. Odśpiewali kilka pieśni patriotycznych, podjęli dyskusję z gościem, wykazując tym samym wspaniałą postawę wobec wspomnień z przeszłości  narodowej.

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest