nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wyniki konkursu ?ATRAKCJE TURYSTYCZNE POLSKI?

14.06.2017 Jakub Bożek

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w auli szkoły odbył się 1 etap II Edycji Szkolnego Konkursu Geograficzno-Informatycznego ,,Atrakcje Turystyczne Polski?. W konkursie wzięło udział 70 uczniów, którzy pisali test wiedzy zawierający 27 zadań; 12 zadań uczniowie wykonywali na podstawie załączonej barwnej mapy topograficznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej ,gdzie ćwiczyli wiadomości i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym.

 

Pozostałe zadania sprawdzały wiedzę  o parkach narodowych, rezerwatach biosfery, obiektach z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz najważniejszych atrakcjach turystycznych Polski, które pojawiały się na egzaminach maturalnych i próbach tego egzaminu w latach poprzednich. W finale 23 maja 2017 r.  w formie wyszukiwania informacji praktycznych na komputerach w pracowniach informatycznych brało udział  30 uczniów, którzy w eliminacjach przekroczyli określony przez komisję konkursową próg punktowy. Cele konkursu:  popularyzowanie wiedzy o atrakcjach turystycznych Podkarpacia i Polski i ich  lokalizacji; ćwiczenie umiejętności odczytywania treści map topograficznych i turystycznych (wiadomości i umiejętności z działu – Mapa, jako źródło informacji geograficznych) niezbędnych na egzaminie maturalnym z geografii; doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie; popularyzacja wiedzy o formach ochrony przyrody w Polsce i ich lokalizacji;  popularyzowanie wiedzy o zabytkach historycznych architektury, miejscach  kultu religijnego, miejscach pamięci narodowej, zabytkach techniki oraz obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie tych, którzy uczestniczyli w roku ubiegłym (od września uczniowie pytali  o II edycję konkursu co świadczy o tym, że forma i zagadnienia konkursu zyskały ich aprobatę).

Komisja w składzie: przewodniczący ?  dyrektor szkoły Tomasz Sekulski, członkowie ? nauczyciele geografii i informatyki Piotr Niewójt, Anna Nowak, Piotr Burszta, Jakub Bożek po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów ( maksymalnie można było uzyskać 95 punktów; 50 punktów w 1 etapie oraz 45 punktów w etapie 2) ustaliła zwycięzców konkursu:

LP Nazwisko i Imię Klasa I etap II etap Suma punktów
1 Sztuka Wiktoria 2 TL 34,0 pkt 38,5 pkt 72,5 pkt
2 Gielarek Grzegorz 3 TGO 31,0 pkt 38,0 pkt 69,0 pkt
3 Woźniak Maciej 3 TGO 32,0 pkt 36,5 pkt 68.5 pkt
4 Łycha Natalia 2 TGO 27,0 pkt 39,0 pkt 66,0 pkt
5 Jurek Maciej 2 TGO 27,0 pkt 38,5 pkt 65,5 pkt
5 Pietras Kinga 2 TLP 27,0 pkt 38,5 pkt 65,5 pkt
7 Golik Dominika 3 TGO 23,0 pkt 40,0 pkt 63,0 pkt
7 Hanejko Katarzyna 3 TLE 23 ,0pkt 40,0 pkt 63,0 pkt
9 Adamczyk Natalia 2 TGO 24,0 pkt 38,0 pkt 62,0 pkt
10 Młynarski Kamil 3 TGO 26,5 pkt 35,0 pkt 61,5 pkt
10 Szewczyk Anna 2 TLP 22,0 pkt 39,5 pkt 61,5 pkt
12 Stelmaszczyk Kamil 3 TGO 23,0 pkt 37,0 pkt 60,0 pkt
12 Ryczko Krzysztof 3 TGO 23,0 pkt 37,0 pkt 60,0 pkt


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest