nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wyprawka szkolna

05.09.2019 Administrator

W roku szkolnym 2019/2020 z ?Wyprawki szkolnej? mogą skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: ?słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, a także z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Wniosek należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego w terminie do 9 września 2019 r.

Wniosek można otrzymać w gabinecie pedagoga szkolnego pani Sylwii Pacholec.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest