nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej

04.12.2013 Administrator

W piątek 29 listopada w ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki odbył się etap szkolny XXIV OTK pod hasłem ?Męczennicy XX wieku ? świadkowie wiary?. Jej celem jest zapoznanie uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-kulturowe Europy i świata.

     Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada przedmiotowa, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW ? Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kad. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz Regulaminem OTK.

 Podczas etapu szkolnego kilkudziesięciu uczniów z naszej szkoły zmagało się z trudnymi zadaniami testowymi i opisowymi walcząc o wejście na szczebel etapu diecezjalnego, który odbędzie się w Sandomierzu w dniu 7 marca 2014 roku.

O tytuł finalisty ogólnopolskiego będą walczyć następujący uczniowie:

Liceum Ogólnokształcące:

1. Krystian Butkowski klasa I aw ? 39 pkt, max liczba 52 pkt

2. Joanna Dymowska klasa II aw ? 37 pkt

Technikum:

1.    Adrianna Szczęch klasa II TSI ? 28 punktów

2.    Dominik Drzewi klasa I TD ? 28 punktów

3.    Piotr Szewczyk klasa ITD ? 28 punktów

Wszystkim uczestnikom OTK dziękujemy za udział i gratulujemy!!! Zwycięzcom życzymy sukcesów w Sandomierzu.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest