nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Podkarpacie stawia na zawodowców

Zajęcia w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

06.02.2014 Administrator

Podczas ferii zimowych w Złotej Kościuszkowskiej odbyło się szkolenie dotyczące badań materiałów budowlanych i drogowych. Dwie dziesięcioosobowe  grupy uczniów naszej szkoły wzięły udział w trzydziestogodzinnych zajęciach, których celem było przypomnienie wiadomości i umiejętności z przedmiotów materiałoznawstwo i pracownia technologiczna.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać i posługiwać się dokumentacją dotyczącą badań laboratoryjnych, badać grunty stosowane w budownictwie drogowym oraz pobierać próbki, przeprowadzić analizę sitową czy wreszcie oznaczać wilgotność i zanieczyszczenia gruntów. Poza tym każda z grup zapoznała się z urządzeniami do analizy próbek asfaltu, analizy sitowej oraz analizy wilgotności, a także praktycznie przeprowadzić każdą z analiz.

no images were foundKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest