nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Zapytanie ofertowe

03.01.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu i urządzeń na doposażenie pracowni samachodowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 14.01.2019 r., do godz. 14.00

 

 

 

Ogłoszenie [PDF]

 

Formularz [DOC]

 

Załącznik nr 1 [PDF]

 

Załącznik nr 4 [PDF]

 

Umowa [PDF]

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest