nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Złota Kościuszkowska w porozumieniu z Akademią Obrony Narodowej

07.05.2013 Andrzej Kułakowski

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli podpisali Porozumienie dotyczące objęcia przez AON patronatem Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej. Patronat zakłada korzystanie uczniów szkoły z zasobów intelektualnych Akademii Obrony Narodowej, współudział pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych.

Uczniowie będę uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię.  Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo- dydaktycznych w siedzibie uczelni lub w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.  Dzięki podpisanemu Porozumieniu uczniowie będą uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez AON, np. we Wszechnicy Bezpieczeństwa, gdzie wykładowcami są prezydenci państw z całego świata.
Ze strony stalowowolskiej szkoły Porozumienie podpisał dyrektor mgr Włodzimierz Smutek, a Akademia Obrony Narodowej reprezentowała była przez dr Anetą Nowakowską – Krystman, Prorektora do spraw studenckich oraz przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON płka dra hab. inż. Macieja Marszałka.
Porozumienie podpisane w kwietniu zaowocowało już wspólnymi działaniami.  ZSP Nr 2 gościł profesora AON – Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, płka dra hab. Tomasza Kuśmidera, który podczas Święta Patrona Szkoły przybliżył uczniom tradycje Akademii Obrony Narodowej jako kontynuatorki Szkoły Rycerskiej, której elewem był Tadeusz Kościuszko.
W dniach 16 – 19 maja uczniowie LO o edukacji wojskowej wezmą udział w pięciodniowym biwaku „Ślubuję Ci, Ojczyzno”, jaki organizowany jest na terenie Akademii w ramach zlotu klas mundurowych.  Uczniowie stalowowolskiej szkoły kościuszkowskiej złożą wówczas przysięgę przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wezmą udział w uroczystej defiladzie. W programie biwaku jest także blok imprez sportowo – rekreacyjnych, podczas których w wielu rozgrywkach sportowo – obronnych uczniowie zaprezentują swoje wyszkolenie wojskowe i sprawność fizyczną.

IMG_3886IMG_0805IMG_0806

IMG_0796IMG_0790IMG_0781

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest