nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Złota Kościuszkowska na białoruskich urodzinach Kościuszki

16.05.2009 Administrator

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy z okazji swego Złotego Jubileuszu szereg efektywnych kontaktów z Polską Fundacją Kościuszkowską, ze Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i z Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Od tej pory przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczł we wszystkich ważnych wydarzeniach związanych  z kultywowaniem tradycji kościuszkowskiej w kraju i zagranicą.

 

Na zaproszenie prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr Leszka Marka Krześniaka i prezesa Białoruskiej Fundacji Kościuszkowskiej, Leonida Nestarczuka delegacja szkoły w dniach 3 i 4 lutego 2009 r. przebywała na Białorusi i odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Białoruskiej i Polskiej Rodziny Kościuszkowskiej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, mgr Włodzimierz Smutek , wicedyrektor Longina Ordon, wicedyrektor Lucyna Dul oraz nauczyciele: Jan Muniak i Artur Jarem, podczas głównych białoruskich uroczystości kościuszkowskich , złożyli kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach  oraz przed kamieniem upamiętniającym Kościuszkę w Mereczowszczyźnie.  Dalsza część uroczystości odbyła się w domu urodzin Tadeusza Kościuszki – obecnie muzeum mieszczące się w drewnianym, krytym strzechą dworku, zrekonstruowanym na podstawie materiałów historycznych na oryginalnych fundamentach domu, który spłonął doszczętnie w 1943 roku. Muzeum powstało dzięki finansowemu wsparciu Stanów Zjednoczonych i Białorusi. Dyrektor naszej szkoły, mgr Włodzimierz Smutek decyzją Kapituły Szkolnej Odznaki Godny Patrona nadał to wyróżnienie Leonidowi Nestarczukowi i Galinie Kryniec ? dwóm najwybitniejszym osobowościom na Białorusi, które  z wielkim zaangażowaniem  i sercem troszczą o to, by pamięć o Kościuszce była wciąż żywa. Pani Dyrektor Kościuszkowskiego Muzeum otrzymała w darze od stalowowolskiej delegacji Medal Jubileuszowy wykuty  z okazji 50 ? lecia Zespołu Szkół Nr 2, który z  wyrazami wdzięczności dołączyła do eksponatów muzealnych na bieżąco uzupełnianych przez pasjonatów tradycji kościuszkowskiej. 

 

W oficjalnych uroczystościach urodzinowych Kościuszki wzięli  udział:  Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Brześciu, charge d’affaires ambasady USA w Mińsku,  naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz miejscowi Białorusini, którzy ze wzruszeniem opowiadali o  swoich indywidualnych przedsięwzięciach mających na celu przywrócenie pamięci o Tadeuszu Kościuszce na jego rodzinnej ziemi.

 

Delegacja stalowowolskiej szkoły   podczas pobytu na Białorusi poznała specyfikę pracy szkół  i Domu Kultury w Małarycie, miejscowości w województwie brzeskim.Tu podjęto gości koncertem muzycznym w wykonaniu nauczycieli, uczniów  oraz zespołu ludowego  o międzynarodowej renomie.

 

Kontynuację współpracy stalowowolskiej szkoły z Białoruską Fundacją Kościuszkowską  stanie się m. in. organizacja  Zjazdu Federacji Szkół Kościuszkowskich, którego gospodarzem  z powołania Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie? będzie  Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

 

przygotowała mgr L. OrdonKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest